Üdvözlünk a Debreceni mediátorok honlapján!

Mi is a mediáció?

A mediáció közvetítést jelent. Olyan alternatív konfliktuskezelési módszer, melynek során egy független harmadik személy -a mediátor- segít abban a feleknek, hogy kidolgozzák a mindenki számára elfogadható megoldást.
A mediátor a konfliktus szereplői közötti tárgyalást, a felek közötti kommunikációt irányítja.
A megbeszélés folyamatát tartja kézben, nem hoz döntést, nem ő oldja meg a konfliktust, nem is javasol megoldásokat.
A mediáción a konfliktus érintettjei önkéntesen vesznek részt és megállapodás is csak akkor születik, ha az összes érintett el tudja fogadni azt.

A közvetítői eljárás során a mediátor a konfliktusban álló felek számára nyertes-nyertes pozíciót előidéző megállapodás létrehozására törekszik A mediátor erősíti az együttműködést, segítségével a felek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást, amely lehetővé teszi kapcsolatuk rendezését és annak hosszú távú fennmaradását.
A mediátorok segíteni tudnak a különböző területeken fellépő konfliktusok békés rendezésében, kezelésében, hosszú távú megoldásában. A mediációs módszer a konfliktuskezelés univerzális technikája, amely az élet valamennyi területén alkalmazható, például lakóközösségekben, oktatási intézményekben, egészségügyben, munkahelyi közösségekben stb.

Mi is a konfliktus?

„A konfliktus emberek, vagy emberek csoportjai közötti versengés egy formája. Akkor lép fel, ha két vagy több személy verseng olyan célokért vagy korlátozott javakért, amelyek ténylegesen vagy az ő észlelésük szerint nem érhetőek el mindannyiuk számára.”
(Boulding, 1962)

A konfliktus szónak a hétköznapi használatban van egyfajta pejoratív jelentése, azaz egy kerülendő, negatív dolog a köztudatban.

Mi másképpen gondolkodunk erről!

A konfliktus nem „ördögtől való”, hanem az élet természetes velejárója, a probléma megoldás lehetőségét hordozza magában. Ahhoz, hogy a konfliktusokat konstruktívan tudjuk megközelíteni, úgy kell rá tekintenünk, mint a viselkedések, attitűdök, érzések, szükségletek, célok vagy különböző értékek közötti eltérést, amellyel a mindennapjaink során gyakorta találkozunk.

Milyen problémák megoldásában tudunk segíteni?

Viták, konfliktusok megoldása szakember segítségével.
Irodánk az alábbi esetekben tud hatékony segítséget nyújtani:
• Békés, kulturált válás közös megegyezéssel
• Gyermekelhelyezés, láthatás, válás utáni gyereknevelés
• Vagyonmegosztás
• Párkapcsolati konfliktusok
• Egészségügyhöz kapcsolódó konfliktusok
• Családon belüli konfliktusok
• Kamasz- szülő konfliktusok
• Lakóközösségben jelentkező problémák
• Üzletfelek, üzlettársak közötti konfliktusok
• Munkahelyi ellenérdekek
• Iskolai vitahelyzetek
A képhez tartozó alt jellemző üres; sebastian-herrmann-NbtIDoFKGO8-unsplash-1024x683.jpg a fájlnévA képhez tartozó alt jellemző üres; headway-5QgIuuBxKwM-unsplash-1024x683.jpg a fájlnév


A képhez tartozó alt jellemző üres; sebastian-herrmann-6jAq8MkbULo-unsplash-1024x683.jpg a fájlnév

Mi várható a mediáció eredményeképpen?

Feltárjuk a konfliktus kiváltó okait, kialakítunk egy szempontváltást, összegyűjtjük a megoldási lehetőségeket, melyeket mérlegelünk és kiválasztjuk a legkedvezőbb megoldást, mely által:
• A feszültségszint csokkent vagy megszűnik
• A feszültség valódi okainak felismerése által számos félreértés tisztázódik
• A konfliktus-kezelési technikák elsajátításával a későbbiekben felmerülő újabb kihívások kezelése akár külső segítség nélkül lehetségessé válik.

A mediáció további jellemzői:

Önkéntes, bizalmas folyamat

Nincs külső döntéshozó a folyamatban, az érintettek maguk dolgozzák ki a mindenki számára elfogadható megállapodást

A mediátor nem oldja meg a konfliktust, nem ad tanácsot, megoldási javaslatot, a folyamatot irányítja, ügyel a keretek betartására

A mediáció nem a múltra, hanem a jövőre fókuszál

Segít az érzelmeket kifejezni, megbeszélni, a másik fél érzelmeit megérteni és elfogadni

A versengés helyett az együttműködés, a „nyertes-nyertes” dinamika jellemzi

A pozitívumokat erősíti, pozitív irányultságú

A mediátor kezeli az indulatokat és konstruktív kommunikációt alakít ki.